Nên ko ?  Nghĩ đã thấy nó đẹp , vẽ ra nó còn đẹp hơn .. :((  (Taken with Instagram at Highlands Coffee)

Nên ko ? Nghĩ đã thấy nó đẹp , vẽ ra nó còn đẹp hơn .. :(( (Taken with Instagram at Highlands Coffee)

  1. foxandsleepingbeast said: đẹp quá đi :”>
  2. crisvo posted this